عملیات اجرایی خط لوله 36 اینچ خوراک پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس به طول 8 کیلومتر
احداث 8 کیلومتر خط لوله 36 اینچ گاز بین خط لوله ششم سراسری و خطوط لوله خوارک پالایشگاه بیدبلند 2
در دست اجرا
1399/01/01
1401/02/06
کار فرما
شرکت پالایش گاز بیدبلند خلیج فارس
توضیحات
بید بلند خط لوله