پروژه احداث خط لوله "42 گوره/ جاسک - گستره 1-1 بطول 148 کیلومتر به صورت EPC به طول 150 کیلومتر
احداث 148/5 کیلومتر خط لوله 42 اینچ نفت خام و تامین کلیه شیرآلات مسیر خط لوله گوره-جاسک
در دست اجرا
1398/01/01
1401/02/06
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
شرکت مهندسی و توسعه نفت
موقعیت جغرافیایی
ایران- بوشهر
توضیحات
گوره - جاسک