طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی - خط لوله صادراتی انتقال نفت و گاز 12 و 8 اینچ به طول 93 کیلومتر
طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی - خط لوله صادراتی انتقال نفت و گاز 12 و 8 اینچ به طول 93 کیلومتر
آینده
1393/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت نفت و گاز پرشیا
موقعیت جغرافیایی
اهواز