احداث خط لوله انتقال گاز MMPL از موربی به موندرا (18 اینچ 128 کیلومتر و 12 اینچ 6 کیلومتر)
خط لوله انتقال گاز MMPL (18 اینچ 128 کیلومتر و 12 اینچ 6 کیلومتر)
آینده
1388/01/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت نفت ایالت گجرات
موقعیت جغرافیایی
هندوستان
توضیحات
خط لوله انتقال گاز MMPL