تغییر مسیر خط لوله انتقال گاز در عسلویه - ٥٦ اینچ به طول 14 کیلومتر
تغییر مسیر خط لوله انتقال گاز در عسلویه - ٥٦ اینچ به طول 14 کیلومتر
پایان یافته
1384/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت نفت و گاز پارس
موقعیت جغرافیایی
عسلویه
توضیحات
تغییر مسیر خط لوله انتقال گاز در عسلویه - ٥٦ اینچ