لوپ خط لوله انتقال گاز سراسری دوم در تشان - 56 اینچ به طول 60 کیلومتر
لوپ خط لوله انتقال گاز سراسری دوم در تشان - 56 اینچ به طول 60 کیلومتر
پایان یافته
1383/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
عسلویه