خط لوله انتقال گاز از فازهای 4و5 عسلویه به کنگان - 56 اینچ به طول 67 کیلومتر
خط لوله انتقال گاز از فازهای 4و5 عسلویه به کنگان - 56 اینچ به طول 67 کیلومتر
پایان یافته
1381/01/01
1401/01/16
کار فرما
آجیپ ایران
موقعیت جغرافیایی
عسلویه
توضیحات
خط لوله 56 اینچ انتقال گاز ساحلی از فازهای 4 و 5 منطقه پارس جنوبی عسلویه استان بوشهر جدید