خط لوله انتقال نفت کرمانشاه / سنندج - ١٠ اینچ به طول 129 کیلومتر
خط لوله انتقال نفت کرمانشاه / سنندج - ١٠ اینچ به طول 129 کیلومتر
پایان یافته
1378/01/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
موقعیت جغرافیایی
کرمانشاه - سنندج