طرح آبرسانی از چاه نیمه به شهر زاهدان به طول 90 کیلومتر
خط لوله آبرسانی به زاهدان - ٣٦ اینچ به طول 90 کیلومتر
پایان یافته
1377/01/01
1401/01/16
کار فرما
سازمان آب منطقه ای سیستان و بلوچستان
موقعیت جغرافیایی
زاهدان
توضیحات
طرح آبرسانی از چاه نیمه به شهر زاهدان