طرح محرم- خط لوله انتقال نفت خام - فاز ١ قسمت سوم - ٥٦ اینچ به طول 120 کیلومتر
طرح محرم- خط لوله انتقال نفت خام - فاز ١ قسمت سوم - ٥٦ اینچ به طول 120 کیلومتر
پایان یافته
1365/01/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
از رودخانه موند تا بندر طاهری
توضیحات
طرح محرم