خط لوله زیر زمینی انتقال گاز - فاز 1 (نار) کنگان - ٤ تا ٤٨ اینچ به طول 180 کیلومتر
خط لوله زیر زمینی انتقال گاز - فاز 1 (نار) کنگان - ٤ تا ٤٨ اینچ به طول 180 کیلومتر
پایان یافته
1364/03/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
کنگان
توضیحات
طرح گاز طبیعی کنگان ، فاز 1- نار