طرح آبرسانی بندر امام خمینی و امیدیه - لوله های اصلی و شبکه شهری (٨ اینچ) به طول 103 کیلومتر
طرح آبرسانی بندر امام خمینی و امیدیه - لوله های اصلی و شبکه شهری (٨ اینچ) به طول 103 کیلومتر
پایان یافته
1356/04/01
1401/01/16
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
موقعیت جغرافیایی
بندر امام خمینی - امیدیه
توضیحات
طرح آبرسانی بندر امام خمینی و امیدیه - لوله های اصلی و شبکه شهری (٨ اینچ)