احداث چهار دستگاه مخزن متانول
احداث چهار دستگاه مخزن متانول
آینده
1394/03/01
1400/10/28
کار فرما
شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
موقعیت جغرافیایی
عسلویه