خط لوله انتقال گاز از خط لوله سراسری ٤٢ اینچ به کارخانه سیمان آبیک - ١٢ اینچ به طول 52 کیلومتر
خط لوله انتقال گاز از خط لوله سراسری ٤٢ اینچ به کارخانه سیمان آبیک - ١٢ اینچ به طول 52 کیلومتر
پایان یافته
1355/03/12
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
حومه تهران