خط لوله انتقال گاز امیدیه به پالایشگاه آبادان - ١٦ اینچ به طول 131 کیلومتر
خط لوله انتقال گاز امیدیه به پالایشگاه آبادان - ١٦ اینچ به طول 131 کیلومتر
پایان یافته
1354/04/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
امیدیه - آبادان
توضیحات
امیدیه به پالایشگاه آبادان