خط انتقال آب از کازرون به بوشهر - 14 اینچ به طول 140 کیلومتر
خط انتقال آب از کازرون به بوشهر - 14 اینچ به طول 140 کیلومتر
پایان یافته
1354/04/01
1401/01/16
کار فرما
سازمان آب منطقه ای فارس
موقعیت جغرافیایی
بوشهر