خط لوله اتصالی از برازجان تا خط لوله کازرون / بوشهر - 20 اینچ به طول 73 کیلومتر
خط لوله اتصالی از برازجان تا خط لوله کازرون / بوشهر - 20 اینچ به طول 73 کیلومتر
آینده
1354/07/01
1401/01/16
کار فرما
سازمان آب منطقه ای فارس
موقعیت جغرافیایی
بوشهر