خط لوله آبرسانی از سربند به امیدیه - ٣٠ اینچ به طول 72 کیلومتر
خط لوله آبرسانی از سربند به امیدیه - ٣٠ اینچ به طول 72 کیلومتر
پایان یافته
1352/08/01
1401/01/16
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
موقعیت جغرافیایی
سربند - امیدیه