خط لوله انتقال نفت خام از واحد بهره برداری شماره 1 رگ سفید به لوله صادارتی ٤٢ اینچ - 20 اینچ به طول 30 کیلومتر
خط لوله انتقال نفت خام از واحد بهره برداری شماره 1 رگ سفید به لوله صادارتی ٤٢ اینچ - 20 اینچ به طول 30 کیلومتر
پایان یافته
1349/05/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
رگ سفید - سویره
توضیحات
خط لوله انتقال نفت خام از واحد بهره برداری شماره 1 رگ سفید به لوله صادارتی ٤٢ اینچ