خط لوله انتقال نفت خام به واحد بهره برداری کرنج - ٢٠ اینچ به طول 17 کیلومتر
خط لوله انتقال نفت خام به واحد بهره برداری کرنج - ٢٠ اینچ به طول 17 کیلومتر
پایان یافته
1348/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
امیدیه -کرنج
توضیحات
احداث واحد نفت خام کرنج