خط لوله انتقال آب جزیره قشم - ٦ اینچ به طول 25 کیلومتر
خط لوله انتقال آب جزیره قشم - ٦ اینچ به طول 25 کیلومتر
پایان یافته
1345/02/01
1401/01/30
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
جزیره قشم
توضیحات
احداث اسکله بارگیری لافت