خط لوله انتقال نفت خام از چاههای نفت به واحد بهره برداری گچساران - ١٠ اینچ به طول 20 کیلومتر
خط لوله انتقال نفت خام از چاههای نفت به واحد بهره برداری گچساران - ١٠ اینچ به طول 20 کیلومتر
پایان یافته
1344/01/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
گچساران