احداث سه دستگاه مخزن متانول به روش EPCC
احداث سه دستگاه مخزن متانول به روش EPCC
پایان یافته
1394/03/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت پتروشیمی مخازن سبز عسلویه
موقعیت جغرافیایی
عسلویه