آبرسانی طرح گاز طبیعی کنگان
آبرسانی طرح گاز طبیعی کنگان
پایان یافته
1368/01/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
کنگان
توضیحات
طرح آبرسانی به پالایشگاه گاز ولیعصر(عج) و شهرک مسکونی نفت کنگان