مخازن نفت و بنزین و ساختمانها و تسهیلات سوختگیری هواپیما جزیره لاوان
مخازن نفت و بنزین و ساختمانها و تسهیلات سوختگیری هواپیما جزیره لاوان
پایان یافته
1353/01/01
1400/10/29
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
جزیره لاوان