فازهای 4و5 میدان گازی پارس جنوبی
طرح احداث پالایشگاه گاز و میعانات گازی فازهای 4و5 میدان گازی پارس جنوبی ، عسلویه - استان بوشهر
پایان یافته
1392/11/28
1400/12/24
کار فرما
آجیپ ایران
توضیحات
طرح احداث پالایشگاه گاز و میعانات گازی فازهای 4و5 میدان گازی پارس جنوبی عسلویه استان بوشهر