خط لوله 56 اینچ ششم سراسری حد فاصل کوهدشت - بیستون
خط لوله 56 اینچ ششم سراسری حد فاصل کوهدشت - بیستون
پایان یافته
1393/01/01
1400/10/29
کار فرما
شرکت نفتانیر
موقعیت جغرافیایی
کوهدشت - بیستون