احداث مخازن نگهداری نفت خام به ظرفیت 10 میلیون بشکه
احداث مخازن نگهداری نفت خام به ظرفیت 10 میلیون بشکه
پایان یافته
1391/02/01
1401/02/10
کار فرما
شرکت پترو امید آسیا
موقعیت جغرافیایی
بندر گناوه
توضیحات
گناوه