کارخانه تولید مواد نسوز
کارخانه تولید مواد نسوز
پایان یافته
1373/02/01
1400/12/25
کار فرما
وزارت معادن و فلزات
موقعیت جغرافیایی
سمیرم