ابنیه و تاسیسات کارخانه ذغالشوئی زرند کرمان
ابنیه و تاسیسات کارخانه ذغالشوئی زرند کرمان
پایان یافته
1353/01/01
1400/11/06
کار فرما
شرکت ملی ذوب آهن ایران
موقعیت جغرافیایی
زرند - کرمان