احداث کمپ های دوران ساخت پروژه آروماتیک چهارم
احداث کمپ های دوران ساخت پروژه آروماتیک چهارم
پایان یافته
1381/04/01
1401/01/28
کار فرما
شرکت پتروشیمی برزویه
موقعیت جغرافیایی
عسلویه
توضیحات
مجتمع پتروشیمی برزویه ، آروماتیک چهارم - مشارکت J.KT عسلویه استان بوشهر