شبکه لوله کشی فاضلاب و تلمبه خانه ها و تاسیسات مربوطه
شبکه لوله کشی فاضلاب و تلمبه خانه ها و تاسیسات مربوطه
پایان یافته
1352/04/01
1400/12/25
کار فرما
وزارت آبادانی و مسکن
موقعیت جغرافیایی
املش - گیلان