ساختمان فرماندهی نیروی زمینی
ساختمان فرماندهی نیروی زمینی
پایان یافته
1351/07/01
1400/12/25
کار فرما
ارتش ایران
موقعیت جغرافیایی
تهران - لویزان