احداث واحد بهره برداری نفت خام شماره یک کرنج
احداث واحد بهره برداری نفت خام شماره یک کرنج به ظرفیت 000/000/1 بشکه نفت خام در روز.
پایان یافته
1348/02/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
خوزستان - امیدیه
توضیحات
احداث واحد نفت خام کرنج