احداث مخازن بتنی آب آشامیدنی در شهرهای خوزستان ، مسجد سلیمان
احداث مخازن بتنی آب آشامیدنی در شهرهای خوزستان ، مسجد سلیمان با ظرفیت 000و25 متر مکعب
پایان یافته
1358/06/01
1400/12/24
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
موقعیت جغرافیایی
خوزستان
توضیحات
طرح تامین آب آشامیدنی شهرهای خوزستان