خط لوله 36 اینچ انتقال گاز از باوانا به نانکال بخش اول
خط لوله 36 اینچ انتقال گاز از باوانا به نانکال بخش اول ( BAWANA-NANGALدر کشور هندوستان) 150 کیلومتر در دست اجرا می باشد.
پایان یافته
1388/07/01
1400/12/25
کار فرما
شرکت گاز GAIL هندوستان
موقعیت جغرافیایی
هندوستان
توضیحات
احداث خط لوله انتقال گاز از باوانا به نانگال بخش اول