شرکت فنی و ساختمانی تهران جنوب/پروژه های دیگر خط لوله

پروژه های دیگر خط لوله

 1. عملیات اجرایی خط لوله 36 اینچ خوراک پالایشگاه گاز بید بلند خلیج فارس به طول 8 کیلومتر
 2. پروژه احداث خط لوله "42 گوره/ جاسک - گستره 1-1 بطول 148 کیلومتر به صورت EPC به طول 150 کیلومتر
 3. خط لوله انتقال گاز 30 اینچ بیستون - کرمانشاه به طول 34 کیلومتر
 4. طرح توسعه میدان نفتی یاران شمالی - خط لوله صادراتی انتقال نفت و گاز 12 و 8 اینچ به طول 93 کیلومتر
 5. خط لوله 56 اینچ کوهدشت - بیستون به طول 122 کیلومتر
 6. طرح گاز طبیعی کنگان فاز 2- کنگان
 7. توسعه واحد بهره برداری نفت خام شماره 1 اهواز
 8. توسعه واحد بهره برداری نفت خام شماره 2 اهواز
 9. خط لوله 36 اینچ انتقال گاز از باوانا به نانکال بخش اول
 10. احداث خط لوله انتقال گاز MMPL از موربی به موندرا (18 اینچ 128 کیلومتر و 12 اینچ 6 کیلومتر)
 11. خط لوله انتقال گاز دارود - جعفر آباد ( 24 اینچ به طول 102 کیلومتر)
 12. خط لوله انتقال گاز پانول - داب هول فاز دوم - قطعه اول به طول 82 کیلومتر (30 اینچ 68 کیلومتر و 4 اینچ 14 کیلومتر)
 13. خط لوله 30 اینچ انتقال گاز از داب هول به پن ویل
 14. خط لوله 48 اینچ انتقال گاز شمال ، شمال شرق از پارچین به سمنان به طول 174 کیلومتر
 15. پروژه بید بلند II قسمت خط لوله ومخازن بصورت EPC به طول 552 کیلومتر
 16. خط لوله انتقال گاز سراسری شمال و شمال شرق به طول 174 کیلومتر ( قطعه اول از پارچین تا سمنان)
 17. تکمیل کارهای باقیمانده خط لوله تغییر مسیر و عملیات Hot Tap به طول 14 کیلومتر
 18. تغییر مسیر خط لوله انتقال گاز در عسلویه - ٥٦ اینچ به طول 14 کیلومتر
 19. خط لوله انتقال گاز سراسری ششم - قطعه سوم - 56 اینچ قطعه سوم - گناوه -آغاجاری به طول 150 کیلومتر
 20. احداث خط لوله 56 اینچ انتقال گاز سراسری ششم قطعه سوم گناوه- آغاجاری
 21. لوپ خط لوله انتقال گاز سراسری دوم در تشان - 56 اینچ به طول 60 کیلومتر
 22. خط لوله انتقال گاز از فازهای 4و5 عسلویه به کنگان - 56 اینچ به طول 67 کیلومتر
 23. خط لوله انتقال گاز سراسری فاز سوم - ٥٦ اینچ نور آباد - پتاوه به طول 131 کیلومتر
 24. خط لوله انتقال نفت کرمانشاه / سنندج - ١٠ اینچ به طول 129 کیلومتر
 25. طرح آبرسانی از چاه نیمه به شهر زاهدان به طول 90 کیلومتر
 26. خط لوله انتقال مایعات گازی از تسهیلات مرکزی آغار به پالایشگاه دالان - ٣ و ٢٤ اینچ به طول 178 کیلومتر
 27. خط لوله انتقال گاز فاز دوم گستره ب - ٥٦ اینچ به طول 120 کیلومتر
 28. خط لوله 56 اینچ انتقال گاز گستره "ب" بخش 2 از دهق اصفهان به نیزار قم
 29. خط لوله انتقال گاز فاز ٢ کنگان - 24 تا ٤٨ اینچ به طول 270 کیلومتر
 30. لوپ خط لوله انتقال نفت خام کنارگذر تنگ فنی به رازان - ٢٦ اینچ به طول 86 کیلومتر
 31. اجرای طرح جامع آبرسانی به پالایشگاه گاز ولیعصر
 32. طرح محرم- خط لوله انتقال نفت خام - فاز ١ قسمت سوم - ٥٦ اینچ به طول 120 کیلومتر
 33. طرح محرم ، خط لوله 56 اینچ انتقال نفت خام فاز اول قسمت سوم از رودخانه موند تا بندر طاهری استان بوشهر
 34. خط لوله زیر زمینی انتقال گاز - فاز 1 (نار) کنگان - ٤ تا ٤٨ اینچ به طول 180 کیلومتر
 35. تغییر مسیر در کیلومتر ٤٠٦ خط لوله انتقال گاز سراسری دوم در پتاوه - ٥٦ اینچ به طول 2 کیلومتر
 36. خط لوله انتقال گاز قم / تهران - ٣٠ اینچ به طول 60 کیلومتر
 37. خط لوله انتقال نفت خام از تلمبه خانه آفرینه به پالایشگاه کرمانشاه - ١٦ اینچ به طول 171 کیلومتر
 38. اجرای طرح ضربتی نفت رسانی به غرب کشور
 39. طرح آبرسانی به صنایع پتروشیمی در بندر امام خمینی و ماهشهر (٢٤ اینچ) به طول 130 کیلومتر
 40. طرح آبرسانی بندر امام خمینی و امیدیه - لوله های اصلی و شبکه شهری (٨ اینچ) به طول 103 کیلومتر
 41. خط لوله گاز رسانی از جزیره قشم به بندر عباس - ١٢ اینچ به طول 72 کیلومتر
 42. خط لوله انتقال نفت خام از واحد بهره برداری شماره ١ به شماره ٢ مارون - ٢٠ و ٢٢ اینچ به طول 20 کیلومتر
 43. خط لوله انتقال گاز از خط لوله سراسری ٤٢ اینچ به کارخانه سیمان آبیک - ١٢ اینچ به طول 52 کیلومتر
 44. خط لوله اتصالی از برازجان تا خط لوله کازرون / بوشهر - 20 اینچ به طول 73 کیلومتر
 45. طرح آبرسانی بوشهر خط لوله دوم - ٢٠ اینچ ، به طول 140 کیلومتر
 46. خط انتقال آب از کازرون به بوشهر - 14 اینچ به طول 140 کیلومتر
 47. خط لوله انتقال گاز امیدیه به پالایشگاه آبادان - ١٦ اینچ به طول 131 کیلومتر
 48. خط لوله آبرسانی به میانکوه و مخازن و تاسیسات وابسته - ١٠ اینچ به طول 24 کیلومتر
 49. طرح آبرسانی منطقه بوشهر (خط لوله دوم انتقال آب آشامیدنی) بوشیگان ، بوشهر
 50. شبکه گاز رسانی کوی سیزده آبان - 12 اینچ به طول 18 کیلومتر
 51. خط لوله آبرسانی از سربند به امیدیه - ٣٠ اینچ به طول 72 کیلومتر
 52. خط انتقال گاز آبیک / تهران - 12 اینچ به طول 85 کیلومتر
 53. خط لوله آبرسانی از امیدیه به پایگاه هوایی امیدیه - ٣٠ اینچ به طول 35 کیلومتر
 54. خط لوله انتقال نفت از چاههای اهواز به واحد های بهره برداری شماره ٥ اهواز - ٨ اینچ به طول 13 کیلومتر
 55. خط لوله انتقال نفت خام از لب سفید به لالی - ١٠ اینچ به طول 75 کیلومتر
 56. خط لوله انتقال نفت خام از واحد بهره برداری شماره 1 رگ سفید به لوله صادارتی ٤٢ اینچ - 20 اینچ به طول 30 کیلومتر
 57. خط لوله انتقال گاز از واحد بهره برداری شماره ٢ مارون به تلمبه خانه تقویتی امیدیه - ١٠ اینچ به طول 20 کیلومتر
 58. خط لوله انتقال نفت خام به واحد بهره برداری کرنج - ٢٠ اینچ به طول 17 کیلومتر
 59. احداث واحد بهره برداری نفت خام شماره یک کرنج
 60. خط لوله انتقال آب به یاسوج - ٦ اینچ به طول 30 کیلومتر
 61. خط لوله انتقال آب جزیره قشم - ٦ اینچ به طول 25 کیلومتر
 62. خط لوله 6 اینچ انتقال آب به سکوی حفاری چاههای گاز جزیره قشم
 63. خط لوله انتقال نفت خام از سویره به واحد بهره برداری رگ سفید - ١٢ اینچ به طول 40 کیلومتر
 64. خط لوله انتقال نفت خام از چاههای نفت به واحد بهره برداری گچساران - ١٠ اینچ به طول 20 کیلومتر
 65. شبکه لوله کشی آب هنگ تفنگداران خوزستان - ٨ اینچ به طول 12 کیلومتر
 66. شبکه آبرسانی و سیستم فاضلاب کوی پرسنل ارتش اهواز - 10 اینچ به طول 10 کیلومتر