طرح احداث پالایشگاه گاز و میعانات گازی فازهای 4و5 میدان گازی پارس جنوبی ، عسلویه - استان بوشهر
طرح احداث پالایشگاه گاز و میعانات گازی فازهای 4و5 میدان گازی پارس جنوبی ، عسلویه - استان بوشهر
پایان یافته
1382/02/01
1400/12/24
کار فرما
آجیپ ایران
 
اهداف طرح
تهران جنوب
موقعیت جغرافیایی
عسلویه - بوشهر
 
توضیحات
طرح احداث پالایشگاه گاز و میعانات گازی فازهای 4و5 میدان گازی پارس جنوبی عسلویه استان بوشهر