خط لوله انتقال مایعات گازی از تسهیلات مرکزی آغار به پالایشگاه دالان - ٣ و ٢٤ اینچ به طول 178 کیلومتر
خط لوله انتقال مایعات گازی از تسهیلات مرکزی آغار به پالایشگاه دالان - ٣ و ٢٤ اینچ به طول 178 کیلومتر
پایان یافته
1371/01/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران
موقعیت جغرافیایی
فارس