خط لوله انتقال گاز فاز دوم گستره ب - ٥٦ اینچ به طول 120 کیلومتر
خط لوله انتقال گاز فاز دوم گستره ب - ٥٦ اینچ به طول 120 کیلومتر
آینده
1369/10/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
اصفهان - قم