خط لوله انتقال نفت خام از تلمبه خانه آفرینه به پالایشگاه کرمانشاه - ١٦ اینچ به طول 171 کیلومتر
خط لوله انتقال نفت خام از تلمبه خانه آفرینه به پالایشگاه کرمانشاه - ١٦ اینچ به طول 171 کیلومتر
پایان یافته
1362/04/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
کرمانشاه