طرح آبرسانی به صنایع پتروشیمی در بندر امام خمینی و ماهشهر (٢٤ اینچ) به طول 130 کیلومتر
طرح آبرسانی به صنایع پتروشیمی در بندر امام خمینی و ماهشهر (٢٤ اینچ) به طول 130 کیلومتر
پایان یافته
1357/03/01
1401/01/16
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
موقعیت جغرافیایی
بندر امام خمینی - ماهشهر