پروژه احداث خط لوله "42 گوره/ جاسک - گستره 1-1 بطول 148 کیلومتر به صورت EPC
پروژه احداث خط لوله "42 گوره/ جاسک - گستره 1-1 بطول 148 کیلومتر به صورت EPC
در دست اجرا
1398/01/01
1401/02/06
کار فرما
شرکت ملی نفت ایران
شرکت مهندسی و توسعه نفت
موقعیت جغرافیایی

ایران- بوشهر

 

توضیحات
گوره - جاسک