خط لوله انتقال نفت خام از واحد بهره برداری شماره ١ به شماره ٢ مارون - ٢٠ و ٢٢ اینچ به طول 20 کیلومتر
خط لوله انتقال نفت خام از واحد بهره برداری شماره ١ به شماره ٢ مارون - ٢٠ و ٢٢ اینچ به طول 20 کیلومتر
پایان یافته
1355/04/02
1401/01/16
کار فرما
شرکت سهامی خاص خدمات نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
 رامهرمز-مارون