خط لوله گاز رسانی از جزیره قشم به بندر عباس - ١٢ اینچ به طول 72 کیلومتر
خط لوله گاز رسانی از جزیره قشم به بندر عباس - ١٢ اینچ به طول 72 کیلومتر
پایان یافته
1355/04/15
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
جزیره قشم - بندر عباس