خط لوله آبرسانی از امیدیه به پایگاه هوایی امیدیه - ٣٠ اینچ به طول 35 کیلومتر
خط لوله آبرسانی از امیدیه به پایگاه هوایی امیدیه - ٣٠ اینچ به طول 35 کیلومتر
پایان یافته
1352/03/01
1401/01/16
کار فرما
سازمان آب و برق خوزستان
موقعیت جغرافیایی
امیدیه