شبکه گاز رسانی کوی سیزده آبان - 12 اینچ به طول 18 کیلومتر
شبکه گاز رسانی کوی سیزده آبان - 12 اینچ به طول 18 کیلومتر
پایان یافته
1352/10/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
تهران
توضیحات
شبکه گاز رسانی کوی سیزده آبان - 12 اینچ