خط انتقال گاز آبیک / تهران - 12 اینچ به طول 85 کیلومتر
خط انتقال گاز آبیک / تهران - 12 اینچ به طول 85 کیلومتر
پایان یافته
1352/04/02
1401/01/16
کار فرما
شرکت ملی گاز ایران
موقعیت جغرافیایی
تهران