خط لوله انتقال نفت خام از لب سفید به لالی - ١٠ اینچ به طول 75 کیلومتر
خط لوله انتقال نفت خام از لب سفید به لالی - ١٠ اینچ به طول 75 کیلومتر
پایان یافته
1350/04/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
منطقه لالی - لب سفید