خط لوله انتقال گاز از واحد بهره برداری شماره ٢ مارون به تلمبه خانه تقویتی امیدیه - ١٠ اینچ به طول 20 کیلومتر
خط لوله انتقال گاز از واحد بهره برداری شماره ٢ مارون به تلمبه خانه تقویتی امیدیه - ١٠ اینچ به طول 20 کیلومتر
پایان یافته
1349/02/01
1401/01/16
کار فرما
شرکت سهامی اکتشاف و تولید نفت ایران
موقعیت جغرافیایی
امیدیه